EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), odnosno Desenzitizacija i procesuiranje pokretima očiju je kao terapiju izbora za traume izdvojila Svjetska zdravstvena organizacija.

Svoju efikasnost je dokazala brojnim istraživanjima. Pored toga efikasna je i u tretmanu anksioznosti, paničnih napada, ovisnosti, depresije, fantomskog uda, itd. Dječiji EMDR terapeuti rade sa djecom i u preverbalnoj fazi. Moguće je raditi i sa traumama o kojima klijenti ne žele ništa pričati (tada se primjenjuje specifični protokol). EMDR sam primjenjivao i kod migrene. Također, autori su razvili pristup u radu sa disocijacijama, psihološkim odbranama, itd. U lijevoj koloni možete naći listu EMDR terapeuta u BiH. Također, sam postavio linkove prema evropskoj asocijaciji i drugim važnim asocijacijama. Seansa traje 50minuta, a može se raditi u u bloku od 90 minuta. Također, su mogući i termini intenzivnog rada (prije podne i poslije podne u blokovima).