Grupe će biti formirane tokom 2020.godine a biti će u slijedećim formama:

  • savjetodavne,
  • psihoterapijske,
  • edukativne.

Grupe koje će raditi prema već formiranim modelima rada su Mindfulness i Autogeni trening. Obje grupe imaju formu od osam susreta.