Moje profesionalno traganje za dobrim metodama i tehnikama u radu sa klijentima počinje 2003.godine. Vremenom sam završio brojne treninge, seminare ili predavanja. U radu integrišem znanja iz oblasti EMDR-a, Transakcione analize, Mindfulness, Autogenog treniga. Psihodrame, Sistemskih konstelacija, Psihoanalize, Geštalta, KBT, Healing tehnika, nenasilne komunikacije, art-a pristupa, rada sa parovima, obiteljima i drugih pristupa. Pored nabrojanih metoda i tehnika tu su znanja iz kliničke, edukacijske, socijalne i drugih psihologija.

Sve naučene tehnike integrišem u vlastiti pristup. Svaki klijent je posebna priča, sa posebnom istorijom, sa posebnim okruženjem, sa posebnim stavovima i pogledom na život. Svakom klijentu pristupam individualno i za svakog klijenta planiram poseban tretman.