Nakon dulje pauze radujem se formiranju nove grupe za primjenu za primjenu metoda i tehnika Majndfulnesa. Sa radom startamo 05.marta 2020.godine. Prijave putem fejsbuka, maila, telefona…

https://www.facebook.com/events/538395563679878/

https://www.facebook.com/PsihoterapijauZenici

Zvanje Mindfulness Teacher imam od 2012.godine. Vjerovatno sam prvi certificirani voditelj Mindfulness-a u Bosni i Hercegovini.

Do sada sam ogranizovao nekoliko grupa, a jednu i u saradnji sa Društvom psihologa Federacije BiH. Iskustva učesnika su uvijek pozitivna

Tečaj traje osam sedmica. Grupa je manja čime se obezbjeđuje intimnost. Grupa nije psihoterapijskog tipa i učesnici govore samo o efektima vježbi.

Majndfulnes program redukcije stresa je tehnika koju je osmislio Jon Kabat-Zinn. To je kombinacija istočne i zapadne psihologije. Jon je iz istočne psihologije preuze niz efektivnih vježbi pomoću kojih se jednostavno i brzo dolazi do pune svjesnosti. Dodao je teoriju i praksu moderne psihologije. Program koji je tako nastao ima osam modula. Provode se osam sedmica u kontinuitetu. Sastanci traju od 1,5 do 3 sata (ovisno o veličini grupe). U trećem mjesecu od početka programa organizuje se i deveti susret, a on je suportivnog karaktera. U programu nema elemenata nikakvog religijskog aspekta, tj. program je Jon prilagodio bilo kojem učesniku.

Naredna grupa će biti u februaru ili martu 2020.g.

Eluned Gold, moj učitelj Mindfulness