Moderno vrijeme zahtijeva i pristup modernim tehnologijama. Nekoliko godina radim i putem online servisa. Brojni su razlozi za takav pristup, a neki od njih su: osobe koje imaju npr.agorafobiju ne mogu izaći iz doma; osobe koje su odselile iz Bosne i Hercegovine a još uvijek ne znaju jezik zemlje u koju su došli ili im treba psihoterapeut sa kulturalno osjetljivim pristupom; osobe koje žele dobiti anoniman tretman u odnosu na svoju sredinu, itd. Online pristup ima svojih specifičnosti ali je efikasan. Radim sa nekoliko online servisa: Skype, Vsee, Zoom.