Osnivač Transakcione analize je dr.Erik Bern.

Transakcionu analizu sam učio od dr.phil.Nade Jabandžić, CTSTA.

Transakciona analiza je terapijski pravac koji jako dobro koristi transakcije između dvije ili više osoba za analizu i rješavanje problema. Pored analize transakcija autori su razvili niz drugih vrlo korisnih metoda za rad: analiza psiholoških igara, OK pozicije, analiza skripta (životnog scenarija),strokovi, otpisivanje, simbioze, zabrane i dozovole, itd.

Možda i najpoznatija priča vezana za Transakcionu analizu je struktura Roditelj, Odrasli, Dijete. Transakciona analiza pruža odlične mogućnosti za dijagnostiku i tretman svih poremećaja.

Metode i tehnike Transakcione analize koristim u svom radu, bilo kao samostalnu metodu, bilo kao integraciju sa drugim pristupima.